מאמרים

אירידיולוגיה - אבחון באמצעות קשתית העין

על פי חכמת הקבלה העיניים מייצגות את "ספירת החכמה" עולם האצילות, מדרגה גבוהה מאוד בעולמות הרוחניים. כתוצאה מכך אותה אנרגיה אדירה האצורה בעין יכולה להיות מועברת באמצעות העין לאדם אחר או לעצם כלשהו לטוב או לרע ("עין הרע"). העין יכולה להיות מכשיר הרסני אך גם משמשת כמכשיר ריפוי רב עוצמה. לא בכדי, היכולת לשדר מחשבה – טלפתיה או היכולת של ראיה בהירה נקראת "העין שלישית".

תמציות תדרים "לייף אנרג'י" סוד כוח הריפוי

שיטת ה"לייף אנרג'י", ותמציות התדרים הייחודיות, הינה שיטת ריפוי וטיפול טבעית הבולטת במאפייניה הייחודיים ובתוצאות המהירות והאיכותיות שלה.עקרונות הטיפול המרכזיים בשיטת "לייף אנרג'י" מתבססים הן על הידע בין אלפי השנים אשר הונחל באמצעות התורות העתיקות כגון: הרפואה הסינית, היורוידה ותורות אחרות, בשילוב חדשני וייחודי של תפישות מדעיות ורפואיות

טיהור אנרגטי לבית ועסקים

השפעה שאירועים מכוננים בין חיוביים בין שליליים, משרים על מקום ועל חפצים, על פי המובא במקרא: בנגע הצרעת, המתרחש ומופיע בבתים, בקירות הבית וטיהורו, פותח צוהר לתהליך מקביל -דומה, למה שאנו קוראים טיהור בית ועסקים בשל אנרגיות שליליות השורות במקום.

ע"ב השמות (שם ע"ב)

מובא בספר "שרשי השמות": "שכל שם מע"ב השמות יש בו כח לפעול... ועליו מלאך ממונה ויועיל לעניינים רבים וגדולים שאין דבר גדולה ונפלא מהם. והם טובים: לרפואה, לעזרה בעת סכנה, להפר עצת אויביו לקרוע גזר דין, לשמירה מכל נזק, למלא משאלותיו להפקד בבנינו, לפרנסה, להצלחה במעשה ידיו ולקבלת התפילה

תפילת "אנא בכח"

"אנא בכח" תפילת ר' נחוניה בן הקנה לביטול הדינים והמקטרגים מסוגלת לכל הישועות לפתוח שערי רחמים, שערי תפילה, שערי פרנסה, רווח והצלחה

נומרולוגיה קבלית

אם כן נמצא איפוא שבמרכיבי ניתוח המפה הנומרולוגית על פי האיבחונים המיוחסים לגימטריית השם הפרטי, שם האם, כח האותיות תאריך הלידה. אנו פורשים יריעה רחבה, מובנית, מגובשת ומקיפה המהווה תשתית להבנה ולגילוי הפוטנציאל האישי. להכוונה ולמיצוי היכולת האישית באפיקים פרודוקטיביים (תועלתיים), איבחון וגילוי גורמים של חסימות, עיכובים, פחדים, אנרגיות שליליות ועל בסיסן ללמוד איך וכיצד להעלות על מסלול חיים היום יום את היכולות להגיע להגשמה עצמית

ברכת הבנים

"סגולה בערב שבת לברך הבנים שבסוד ובכוח זכות הנשמה היתרה השורה על המברך ועל המתברך – יחולו הברכות ויתקיימו, ואין קיטרוג ושטן שולט בברכתו מפני קדושת השבת. שבשבת אין שטן ופגע רע שולט, וטוב שיניח את ידו הימנית על ראש בנו/בתו ולפני שמתחיל לברך, יברך להקב"ה תחילה כדי למנוע קטרוג על הברכה, ולהעצים את כח הברכה".

המנורה

המנורה מזמור ס"ז בתהילים בצורת ה"מנורה" להצלחה, לבנים, לפרנסה ולכל בקשה "כל האומר מזמור למנצח בצורת המנורה מובטח לו שלא יארע לו כל דבר רע ויצליח בכל מעשיו וכל אויביו יפלו תחתיו"

שירת הים

"שאחת מעשר סגולות שמכפרין עוונותיו של אדם בלי סיגוף ועינוי הוא מי שקורא"שירת הים" בשמחה ובניגון. ויש בה ח"י פעמים שם "י ה ו ה" רמז להשפעה של חיות ושמירה.

השופר

את קול השופר אנו פוגשים בהתגלותו של הבורא לעם ישראל לראשונה במעמד הר סיני בעת מתן תורה. וכפי שמובא בתפילת מוסף של ראש השנה: "אתה נגלית בענן כבודך על עם קדשך לדבר עימהם... בהגלותך על הר-סיני ותשמיעם דיברות קדשך מלהבות אש, בקולות וברקים, ובקול שופר עליהם נגלית".

הדלקת נרות שבת

מובא בזוהר הקדוש (בתרגום): "וצריכה האישה להדליק נרות שבת בשמחת הלב וברצון שהרי כבוד עליון הוא לה, וזכות גדולה זוכה בזה לעצמה לזכות לבנים קדושים שיהיו נר העולם בתורה וביראה וירבו שלום בארץ, ונותנת לבעלה אורך ימים".

פרשת הקטורת

מובא בזוהר הקדוש (פרשת ויקהל) ובמדרש תנחומא: "הקטרת הקטורת בבית המקדש, היא אחת ממיצוות עבודת המקדש. סודותיה ומעלותיה עצומים ונפלאים עד מאוד וחביבה לפני האל, יותר מכל הקורבנות והתפילות. במדרש מובא: בשעה שעלה משה למרום לקבל תורה, גילה מלאך המוות, ומסר למשה את הסוד האדיר והנורא הטמון במעשה הקטורת שבכחו לעצור את המוות מן העולם.

עץ החיים

"ויצמח ה' מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע". הקבלה מלמדת שעץ החיים הינו "עשר ספירות" המסמלות את אור הבורא האין סופי המבקש להשפיע עלינו מטובו "מאציל" מבנה עץ החיים שמקורו בעולם האצילות כולל מערכת מסננים לתיעול שפע האור האלוהי. כל אחת מהספירות מתעלת שפע אנרגיה מאור "האין סוף" לאדם ומתאימה אותו לצרכי הגוף שלנו בעולם העשייה. כל אחת מ"הספירות" מתעלת היבט ייחודי של האור האלוהי אלינו. האדם, שהינו ככלי קיבול

צירוף האותיות צמרכד

שם קדוש זה מורה על כח הגבורה והניצחון על אויביו וטוב הוא להפוך לטובה תחבולות וחתרנות של המתנכלים לו. "ומובא בספר "שרשי השמות": "שבשם זה מבריח את אויביו בזה שהופך את לב שונאיו עליו לטובה ולא ידאג ולא יירא כלל, וכל החותרים תחתיו והמתנכלים לו ,יהפוך ליבם עליו לטובה וכל אויביו ישלימו עימו"

סממנים לראש השנה

סגולות אלה מאופיינים בסימבוליות שבשמות מאכלים אלה, שבאו לרמוז כדי שתהא השנה כולה עריבה ומתוקה ולא יהיה בה דבר רע ודבר צרה ויש בהם כדי לסמל את השמחה שבשנה החדשה ואת השאיפות אליה.המטאפורה שבאכילת הסימנים והברכות הנלוות אליהן, הינה הפעלת טכניקה רוחנית יישומית, הפעלת קודים, צפנים, שהן מעין מערך הפעלה מלמטה, כנגד מתחם של מעין "שדה מגנטי" מלמעלה, הקולט פעולת צפנים, ובהתאם מייצר פעולה חוזרת תגובתית.

כוח האותיות וסוד הניקוד

למילה, כוח בונה וכוח הורס, כוח בורא וכוח מכלה. היהדות מייחסת לבורא את כוחות הבריאה באמצעות מילים. בכל התורה כולה ובבריאה בפרט, מתגלה כוחו של הבורא באמצעות מילים. משחר הבריאה, השתמשו בתרבויות ודתות שונות, בתפילות, ברכות וקללות, ככלי רב עוצמה ליצור מציאות קיימת, לנצח במלחמות, לגרש אוייבים, להרוג ולרפא . . . . .

אותיות מרפאות

כל מה שברא הבורא בעולמו, בין בדומם, בצומח ובחי, וגם באותם נבראים שלכאורה אנו כבני אדם לא משיגים בהבנתנו את ייעודם, ברא לתועלתו של האדם ולרפואתו ! השורש: ב. ר. א , הוא אותו השורש הנגזר מהמילים: ב ר י א ה , ובריאות . ספר "היצירה" מלמד על הקבלה (מקביליות) ברורה בין כל אות לאיבר בגוף. כוונה מדיטטיבית באחת מהאותיות הרלוונטיות מושכות שפע רוחני ומרפא לאבר המקביל.

שימוש גורלות

שימוש גורלות הקדמה מתוך "ספר הגורלות" באמצעותו אנו פותחים, כדי לברר משאלה למבוקשו של הפונה: "זה ספר הגורלות, כתב יד עתיק והוא סוד גדול בדוק ומנוסה לחכמי ישראל, ויגיד לכל שואל מבוקשו. וזהו הגורל אסור לגלותו אלא לצנועים ובני טובים, כי הוא סוד גדול, בלי עוול. והוא פליאה גדולה, והוא הגורל שהשתמשו בו אנשי כנסת הגדולה, והוא בדוק ומנוסה. שמגלה כל דבר נפלא, ודבריו ברורים וקיימים ונאמנים לעד ולעולמי עולמים. ומי שרוצה לשאול בהם, לא ישאל כי אם בכוונת הלב, לשמוע

פריסת אותיות

הפריסה מבוצעת באבנים בהן חקוקות אותיות הא-ב ובאמצעותן פענוח מסרים וכלים לייעוץ והכוונה. הקבלה האקסטטית הקנתה ללשון הקודש מעמד מאגי מיסטי, שכן מרכיב מרכזי בטכניקה המביאה לידי האקסטזה והנבואה הוא שימוש בצרופי האותיות. "יצירת הגולם" תיתכן רק מתוך שימוש בצירופי אותיות בפרקטיקה ייחודית