תפילת "אנא בכח"


                                     "אנא בכח"

 

                                     תפילת ר' נחוניה בן הקנה

 

לביטול הדינים והמקטרגים מסוגלת לכל הישועות לפתוח שערי רחמים, שערי תפילה, שערי פרנסה, רווח והצלחה

 

תפילת שם מ"ב (42) "אנא בכוח" מיוחסת לר' נחוניה בן הקנה

מובא בספר "שרשי השמות":

 "ובו בתפילה זו תשיב פעולת הרחמים, ויפתח ברכות עד בלי די

 כמו שאמר הכתוב:

"הנני פותח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם את בריתי עד בלי די" ("בלי" = 42).

תפילה זו נקראת בשם מ"ב (42) כנגד ארבעים ושתיים המלים המכילה תפילה זו שהם צרופים וצפנים עתירי אנרגיות רוחניות.

 

מובא בספר הזוהר ספר התיקונים (תיקון ד') על הפסוק (בתהילים):

"פיתחו לי שערי צדק אבוא בם" (מ"ב)

"קם רבי שמעון על רגליו ואמר ריבון העולמים פתח עיני להסתכל בהן למעלה, אבוא "בם" (מ"ב=42) בארבעים ושתיים אותיות השם המפורש לדעת כל אות ואות על  תיקונה, שכל אות ואות יש לה מאמר ויש לה נתיב, והן שבע ספירות כלולות בשבע שמות. ואין ספירה מכל הספירות שיהא לה רשות להוריק ברכות ולהשפיע לתחתונים אלא בבת שבע".

 

תפילה זו מורכבת משבע בתים בשני טורים בכל טור שלוש אותיות. (42=3 X 2 X  7)

 

 מובא בשם הרב סתהון ממקובלי ארם צובא בפרושו לספרו של אחד מגדולי המקובלים, הרב שמשון מאוסטרופולי, המביא עדות אישית להתגלות בחזיון לילה של אחד מסודות הקבלה העצומים, בעניין "עשרת המכות" במצרים.

להלן:

 

סך הכל ערכם הנומורולוגי של עשרת המכות (דם, צפרדע, כינים וכו') = 3280 והם בדיוק רב כנגד שלושת אלפים ומאתיים שמונים מלאכי חבלה הממונים להכות ולהדביר את הרשע בעולם. ובהם לקה פרעה מלך מצרים".

ולפיכך עפ"י הנאמר בספר שמות (פרק י' 2-1):

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי (לשים) אותותיי אלה בקרבו ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם (מ"ב)  וידעתם כי אני ה'".

נמצא כי כוחו של שם מ"ב ("אנא בכח") כבר רמוז באלה עשרת מכות מצרים "אשר שמתי בם".

וגילוי מאלף נוסף עולה כי סה"כ ערכם הנומרולוגי של כל המילים בתפילת "אנא בכח" אף הוא = (3280).

"יען כי כל הנקמות והדינים נמשכים מהשם מ"ב שהוא "אנא בכח" כי הוא הנותץ והנוקם והוא מוחץ ורופא"

 

וזו הבחינה: "לעושה נפלאות לבדו כי לעולם חסדו"

"לבדו" = 42. בכוח שם מ"ב.

באחד מצרופי השם

 "קבל רינת עמך, שגבנו טהרנו נורא      (קר"ע שט"ן)

 יש בו לביטול כח המקטרגים והמשטינים.

 

"נא גיבור דורשי, יחודך כבבת שמרם"   נגד" = 57  

עולה בערכו הגימטרי ז"ן,

שם שבכוחו ובסגולתו למזונות ולפרנסה.