נומרולוגיה קבלית

אודות נומרולוגיה קבלית

הגימטריה

גימטריה –  הינה הערך המספרי של אותיות הא-ב העברי.

 א-ט – אחדות 1-9; י-צ עשרות 10-90. ק-ת מאות 100-400,

 אותיות  סופיות – ך,ם,ן,ף,ץ 500-900.

גימטריה גדולה – היא סה"כ ערך האותיות על פי הערכים דלעיל.

גימטריה קטנה – היא צמצום סה"כ ערך האותיות לאחדות.

"כסא" – = 81 (כ=20, ס=60, א=1) – גימטריה גדולה.

"כסא" – = 9 (כ=2, ת=6, א=1) גימטריה קטנה.

מובא בספר "גינת אגוז" לר' יוסף ג'קיטליא מגדולי המקובלים לפני כ-800 שנה.

חלק ב': שער  "ביאור גימטריה הנקרא חשבון" –

"דע לך אחי ישמרך האל – כי השער הזה – הוא להודיעך סוד הגימטריה שהוא סוד החשבון אשר בו כל העולם מתנהג והוא אחד משלושה דרכים אשר הקבלה מתבארת בהן. ובשלושת דרכי הקבלה כל העולם כולו מתנהג. ותדע לך כי החשבון הוא יסוד העולם כולו והוא יסוד כל ההנהגה כולה. ומתוך החקירה בדרכי החשבון אנו נכנסים להשיג המושכלות".

ניתוח המפה הנומרולוגית נקבע ומבוצע באמצעות סיכום אותיות שם האדם, שם אמו ותאריך הלידה – וסיכום כולל של הגימטריה. התורה הנומרולוגית מסייעת לאדם המשתמש בה, לדעת את מזלו וגורלו של האדם וניתוח אופיו. שותפות, נישואין, התחלות חדשות, פתיחת עסק, דירה חדשה וכו'.

 תורה זו מבטאת שיטה להבנת הבריאה ולפיה היא בנויה על פי צפנים מתמטיים ולפיכך אופיו וגורלו של כל אדם מובעים  במספרים , אותם אנו קובעים על פי ערכן המספרי של אותיות השם הפרטי, שם האם ותאריך הלידה.

כמו כן ניתוח המפה הנומרולוגית מתייחס גם למרכיבי האותיות שבשמו הפרטי של האדם (ראה מאמר "כח האותיות").

קיימת גם התייחסות לערך המספרי של תאריך הלידה כערך מספרי והתייחסות לגורלו ומזלו של האדם בהשפעת מערך "כוכבי הלכת" וכובי המזלות הקשורים לתאריך הלידה השפעת "הספירה" המיוחסת לתאריך הלידה (עשר הספירות הקבליות, עץ החיים).ייחוס על פי תאריך הלידה לאחד משנים עשר שבטי ישראל כנגד שנים  עשר חודשי השנה. שכן על פי הקבלה כל חודש מחדשי השנה מושפע מניצוצות הקדושה והאורות הכלולים בכל שבט ושבט – להן יש השפעה ישירה אף לגורלו מזלו ואופיו של האדם.

תורת הנומרולוגיה כשיטה קובעת כי העולם בנוי בהרמוניה פנימית של סדר קוסמי מופתי של יופי המוסדר ביחסים מספריים. המספרים מרכיבים את ההוויה הגשמית והרוחנית.

"מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא" (תהלים קמז-ד').

 " שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא "

(ישעיהו מ' -כו')

גם המזל מובנה ממספרים.

 "עץ החיים" – עולם "הספירות" סוד ההנהגה האלוהית מובנה בסדר של "עשר ספירות" וכשאנו מייחסים נושא כלשהו, לדוגמא למספר שש (6) העניין מיוחס למידת "היסוד" שהוא המידה השישית "בעץ החיים", כך שלכל אחד יש את מקומו המיוחד לו בסדר זה.

כך גם לכל אחד יש את מספר המזל האישי המציין סדר זה. צריך רק לדעת לאתר את מספרו של האדם  וע"י כך לייחסו למקומו בבריאה.

המספר 1 – מסמל את האחדות והייחוד – סמל האל שלא ניתן לייחס אליו שני.

 אחד = 13, אהבה = 13. סה"כ 26 = "יהוה" (26).

המספר 2 – מיוחס לאלמנט שלילי שכן ביום השני הבורא לא ברך על הבריאה כמו בכל יום מימות הבריאה "וירא אלוהים כי טוב ויהי ערב ויהי בוקר יום שני". כיוון שביום זה נבראו בו הגיהינום והשטן. המספר  2 מבטא חלוקה ופרוד.

 המספר 4 – קשור ומיוחס למאפייני הבריאה: 4 רוחות השמים, 4 היסודות – אש, רוח, עפר, מים.

המספר 7 – לסיפרה זו ייחסו איכויות וחשיבות רבה עוד מקדמת דינא. והראשונה שבה יום השבת, יום של איכויות מיוחדות. יום בו אנו מבטאים עדות לבריאת העולם ע"י הבורא בששת ימי המעשה, וביום השביעי שבת וינפש.

 7 רקיעים, 7 מדורי גיהינום, 7 כוכבי הלכת, 7 שבועות – ספירת העומר, 7 שנים – שנת שמיטה, 7 שנות שמיטה – שנת היובל. 7 קני המנורה, 7 מזבחות (בלק ובלעם), 7 זוגות בע"ח שנכנסו לתיבת נח ועוד.

המספר 12 – מיוחס  לסיפרה  זו – 12 שבטי ישראל, 12 חודשי השנה, 12 המזלות.

המספר 13 – על אף שבעמים האחרים מספר זה נתפס כשלילי וחסר מזל, נחשב ומיוחס הוא ביהדות למספר חיובי. בניתוחי מפות נומרולוגיות – שמות המסתמכים ב-13 אינם מצומצמים לגימטריה קטנה. המספר 13 מבטא בגימטריה – אחד (13) אחדות הבורא, אהבה (13). למספר 13 מיוחס 13 העיקרים – תשתית האמונה היהודית, 13 מידות הרחמים, הנהגת הבורא – ,"אל רחום וחנון, ארך אפיים וכו'".

אם כן נמצא איפוא שבמרכיבי ניתוח המפה הנומרולוגית על פי האיבחונים המיוחסים לגימטריית השם הפרטי, שם האם, כח האותיות תאריך הלידה. אנו פורשים יריעה רחבה, מובנית, מגובשת ומקיפה המהווה תשתית להבנה ולגילוי הפוטנציאל האישי. להכוונה ולמיצוי היכולת האישית באפיקים פרודוקטיביים (תועלתיים), איבחון וגילוי גורמים של חסימות, עיכובים, פחדים, אנרגיות שליליות ועל בסיסן ללמוד איך וכיצד להעלות על מסלול חיים היום יום את היכולות להגיע להגשמה עצמית.