עץ החיים

                                עץ החיים

                  עץ החיים, מנורה, מגן דוד ושבעת כוכבי הלכת

"ויצמח ה' מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע".

הקבלה מלמדת שעץ החיים הינו "עשר ספירות" המסמלות את אור הבורא האין סופי המבקש להשפיע עלינו מטובו "מאציל" מבנה עץ החיים שמקורו בעולם האצילות כולל מערכת מסננים לתיעול שפע האור האלוהי.

כל אחת מהספירות מתעלת שפע אנרגיה מאור "האין סוף" לאדם ומתאימה אותו לצרכי הגוף שלנו בעולם העשייה. כל אחת מ"הספירות" מתעלת היבט ייחודי של האור האלוהי אלינו. האדם, שהינו ככלי קיבול. וזו מאפשרת לנו להעצים איכויות שונות בנו כגון אמונה, כח, רצון, חכמה, מודעות, אהבה, נתינה, ביטחון וכו'. האנרגיה הזורמת בכל "ספירה" מגלמת ומשקפת אות, צליל, ניקוד, שם, הוויה וצבע יחודי לאותה "ספירה":

צבע: הקבלה תורת הסוד המבררת את המשמעות המטפיסית של העצמים הגופים והנלווים אליהם (צורה ותוכן) מבררת אף את תורת הצבעים וטעינתם הרוחנית.

את מכלול הבריאה אנו רואים בצבעוניות, ומסווגים אותה לפי צבעיה. הצבע ניצוק בבריאה כבר מבראשיתה, הצבע נותן משמעות, אבחנה והכללת צבעים רבים מלמדת על ריבוי תכונות.

ר' יוסף גיקיטליא מגדולי המקובלים מייחס בגישתו לצבעים בספרו "החשמל" "כי הצבעונים (הצבעים) לפי מיני השפע והאצילות נמשך, ויש צבע שחור, או תכלת או ירוק ומראה גוון כולם כפי כח הסדרים העליונים"…

עולה, שלכל צבע יש את ההתגלות שלו בעולם התחתון והתגלות נוספת בעולמות עליונים

 ומובא במדרש פסיקתא רבתי (שמות כ"ו):

 "כשעלה משה למרום פתח הקב"ה שבעה רקיעים והראהו בית המקדש של מעלה והראהו ארבע צבעים שעשה מהם מישכן, אמר משה לפניו, רבונו של עולם, איני יודע דמות ארבע צבעים, אמר לו חזור לימינך, חזר וראה גדוד מלאכים שלובשים לבוש דומה לים, אמר לו זוהי תכלת, אמר לו חזור לשמאלך חזר וראה גדוד מלאכים שלובשים אדום… אמר לו זו ארגמן, חזר לאחוריו וראה גדוד מלאכים שלובשים לא אדום ולא ירוק אמ רלו זו תולעת השני. חזר לפניו וראה גדוד מלאכים שלובשים לבוש לבן אמר לו זוהי שש משזר".

מגן דוד: לפי הקבלה משמעותה הבסיסית של צורת המגן דוד, שהיא סוד שש הספירות התחתונות,

שש הכנפיים מכוונות לספירות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד,

 המגן דוד רומז בשש הכנפיים לשרפי הקודש עליהם נאמר:

 "שש כנפיים לאחד שש כנפיים לאחד בשתיים יכסה פניו ובשתיים יכסה רגליו ובשניים יעופף".

המשולש העליון של "הספירות" שייך בהשפעתו לתחום התודעה, והמשולש התחתון שייך בהשפעתו על תחום הרגש.

תועלתו וסגולתו שהוא דוחה מזיקים ואמצעי מועיל נגד עין הרע המגן דוד הינו הכוכב היחיד "שתוכו כברו".

כלומר: שטח כנפיו שווה בדיוק לשטח פניו. כלומר בדימיון אם נקפל את שש הכנפיים של המגן דוד, פנימה, נמצא שהם מכסות בדיוק את כל שטחו הפנימי. אדם "שתוכו כברו" הוא איש אמת איש תמים בכל הליכותיו והוא שראוי למלוך.

מנורה:בקבלה מייחסים את שבעת קני המנורה כמסמלים את שבע הספירות התחתונות כמו גם את שבע ימי השבוע כאשר הקנה האמצעי מסמל את השבת, הנביא זכריה שרצה לזרז את העם לבניית בית המקדש ראה בחזונו "מנורת זהב" הוא השתמש בה כסמל לעליונות הרוח על החומר:

"לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה' צבאות"

לפי הזוהר המנורה היא "עץ החיים" "אילנא דחיי"

 שבעת הקנים הם רמז לשבעת כוכבי הלכת המאירים את הארץ.

 

7 כוכבי הלכת:מדרש רבא לפרשת "בהעלותך":

"אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"

 שבעת נרות אלו כנגד שבעת הכוכבים שמשוטטין בכל הארץ (היקום) והם בחינת שבעת "עיני ה'" המשוטטים בכל הארץ (שמירה והשגחה) באמצעות שלוחי ההשגחה צבא השמיים (כוכבי הלכת) פועל הבורא את פעולתו.

artgallery-artist-lzrdkng-abstract-digital-art-artifract623