טיהור אנרגטי לבית ועסקים

טיהור אנרגטי לבית ועסקים

השפעה שאירועים מכוננים בין חיוביים בין שליליים, משרים על מקום ועל חפצים, על פי המובא במקרא: בנגע הצרעת, המתרחש ומופיע בבתים, בקירות הבית וטיהורו, פותח צוהר לתהליך מקביל -דומה, למה שאנו קוראים טיהור בית ועסקים בשל אנרגיות שליליות השורות במקום.

"וידבר ה' אל משה ואל אהרון לאמר: כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת, בבית ארץ אחוזתכם: ובא אשר לו הבית, והגיד לכהן לאמר, כנגע נראה לי בבית, וציווה הכהן ופינו את הבית… וראה את הנגע, והנה הנגע בקירות הבית… והסגיר את הבית שבעת ימים… ושב הכהן ביום השביעי, וציווה הכהן וחלצו את האבנים אשר בהן הנגע… והשליכו אתהן אל מחוץ לעיר… ולקחו אבנים אחרות ועפר אחר יקח וטח את הבית. ובא הכהן וראה והנה פשה (פשט) הנגע בבית, צרעת ממארת היא בבית, טמא הוא:

"ולקח לחטא את הבית, שתי ציפורים ועץ ארז, ושני תולעת ואזוב… והיזה על הבית שבע פעמים… וטיהר הכהן את הבית כי נרפא הנגע וכיפר על הבית וטהר" (ויקרא יד' 33).

נגע הצרעת בבית, בקירות הבית, נובע בעטיין של התנהלות ודפוסי אורח חיים שליליים של דיירי הבית, ולא בהכרח אפשר שגם דיירים קודמים או מבקרים הנכנסים ויוצאים "שהטעינו" בבית טעינה אנרגטית שלילית.

נמצא, כי גם קירות ביתו של האדם סופגים ומקרינים את כל מה שנאגר ונאצר בבית (אנרגיות שליליות).

בספר חבקוק פרק ב', מובא:

"אבן מקיר תזעק…" התלמוד במסכת תענית יא' מעלה תמיהה, וכי אבן יכולה לזעוק. למדים שם: שגם אבני ביתו וקירות ביתו של האדם מעידים בו, אפילו על שיג ושיח שבינו לבין אשתו.

(הקבלה מייחסת לעובדה זו – "אבן זועקת" את עניין גלגול הנשמות בדומם).

מכל מקום הריפוי – טיהור הבית, שנעשה ע"י הכהן, נעשה שלא בדרך הטבע, אלא באמצעות טקס רוחני לחלוטין (טעינה רוחנית נגדית). העובדה שהצרעת מופיעה גם בכותלי הבית (דומם) מחייבת לראות בצרעת תופעה על-טבעית.

בבית, בעסק, במשרד, במקום עבודה ששורה על דייריו כעס בלתי מוסבר, תחושה של חוסר מזל  בתחומי החיים, עיכובים, בעיות בריאות, מריבות, חוסר שלווה, הרי שכל אלה מאותתים שהמקום ספג וקלט, רגשות שליליים, מריבות, שנאות, אם ע"י הדיירים הנוכחיים או אם ע"י הדיירים הקודמים, שהתנהלו בדפוסים ובאורח חיים שליליים.

בבית שדייריו התגרשו, או בעסק שהשותפות בו לא הייתה אמינה והשותפות התפרקה, אנשים מבקרים שנכנסים ויוצאים (בבית או במקום העסק) ונוכחותם הקרינה מחשבות ורגשות בעלי אופי שלילי כמו: צרות עין, קנאה, עין רעה וכו'. כל אלה משפיעים על התדרים והאווירה האנרגטית שבבית או בעסק. כל אלה "מושכים" אנרגיה שלילית.

בטקס עתיק יומין, עורכים טיהור לבית, למקום העסק, למשרד, באמצעים שבכוחם, מחד, לנטרל ולפוגג את האנרגיות השליליות שהמקום "ספג", ומאידך ליצור "כלים" כדי "למשוך" ולהגביר אנרגיות חיוביות ,הרמוניה, שלווה, שפע, ברכה והצלחה ולנתב אותם למקום בו אנו שוהים.

במהלך טקס טיהור הבית ומקום העסק:

נאמרים פסוקים מיוחדים בהם צירופי שמות בעלי תדר רוחני.

אמירת פרשת "הקטורת" בשילוב כוונות מדיטטיביות.

תקיעת שופר, מערך כולל של סדר כל תקיעות השופר.

 הקטרת קטורת מיוחדת ("בכור").