התפילה

וכעת סקור בסקירה חטופה את כל התיבות ובחר לך באקראי (באמצעות העכבר ביד ימין) את אחת התיבות "שהתחברת" אליה

ובו במקום תקבל את פרוש התיבה רוצה לומר: את התשובה. עם הנחת הסמן באמצעות העכבר על אחת התיבות שבחרת

באקראי, יפתח לך "חלון" המכיל את התשובה לשאלה / משאלה שבקשת לברר.

" ואין רשות לך לשנות מזה והוא בדוק ומנוסה שמגלה כל דבר נפלא ודבריו ברורים וקיימים ונבונים ונאמנים לעד ולעולמי עולמים"

"ואלו הן השמות והתיבות אשר בכל לב ולב כתובות, קי"ז אותיות, כנגד מלאכי עולם ברוחות,

ומגידים מה שבחדרי לבבות, דברים טובים ורעים, מכל עצות ומטבעות רבות, בעזרת רוכב ערבות".