DSC_8401

צמרכד – קמיע לשמירה טוב למקום עבודה

₪140.00

תיאור מוצר

קמיע לשמירה טוב למקום עבודה
כנגד חורשי מזימות וחתרנות תחת מעמדו של האדם
וכנגד המתנכלים בעלילות שווא ובשם רע

שם קדוש זה מורה על כח הגבורה והניצחון על אויביו

וטוב הוא להפוך לטובה תחבולות וחתרנות של המתנכלים לו.

ומובא בספר  "שרשי השמות":

 "שבשם זה מבריח את אויביו בזה שהופך את לב שונאיו עליו לטובה ולא ידאג ולא יירא כלל,

וכל החותרים תחתיו והמתנכלים לו, יהפוך ליבם עליו לטובה וכל אויביו ישלימו עימו"

שם קדוש זה הוא צרוף של האותיות האחרונות בסופי חמשת הפסוקים שבספר בראשית.

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

"והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים"

"ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור"

"וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בן האור ובין החושך"

"ויקרא אלהים לאור יום ולחושך קרא לילה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד"

גם האותיות הראשונות שמתחילות בכל פסוק:

ב', ו', ו', ו', ו' =   26   כנגד שמו של הבורא     יהוה =  26

הקמעים מהווים כלי קיבול לכל הצרכים להם אנו משתוקקים. הם יוצרים חיבור ופעולה אנרגטית למימוש בקשותינו ורצונותינו והם כוללים צירופי שמות ("צפנים") וחותמים, שבכוחם להפעיל על הנושא אותם, את השפע האלוהי לאותו צורך לו הוא זקוק. הקמיע מחבר אותנו למקור כח, שבאמצעותו מקבלים את כל הטוב שבבריאה תוך שיפור מצבנו החומרי והרגשי. הקמיע כמקור כח בפני עצמו מוצע על "אבן" שהינה תשתית אנרגטית, כלי קיבול בעל עוצמה לכשעצמה. במהלך מסעו של יעקב אבינו בהיערכותו לתנומה חטופה בוחר להניח את ראשו על "אבן":
"ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא".
בבוקר שלמחרת ליל ההשראה של חלום "סולם יעקב" וההתגלות האלוהית, לוקח יעקב את אותה "אבן",
מציב וקובע אותה כמזבח: "ויקח את "האבן" אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראשה".
מאוחר יותר במעמד הר סיני אנו מצווים לבנות מזבח אך ורק "מאבן": "…מזבח אבנים תעשה לי".

בגילוי נומורולוגי מצאתי להאיר את עיניך לעוצמת התשתית עליו קבעתי את הקמיע "אבן".
שמו של הבורא: "יהוה" (יוד, הה, ואו, הה) = 53. "אבן" = 53.

מידע נוסף

חומר

אריח

גודל

10X10

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

Be the first to review “צמרכד – קמיע לשמירה טוב למקום עבודה”