פרשת-הקטורת

פרשת הקטורת – לפרנסה ועושר "שלא יחסר לחמו לעולם"

₪280.00

תיאור מוצר

לשמירה והצלחה, לפרנסה ועושר "שלא יחסר לחמו לעולם"

בצירוף צנצנת מקורית המכילה את יא' סממני הקטורת

והיא סגולה נפלאה להריח "בברכת בשמים" של ההבדלה במוצאי שבת.

 מובא בזוהר הקדוש (פרשת ויקהל) ובמדרש תנחומא:

"הקטרת הקטורת בבית המקדש, היא אחת ממצוות עבודת המקדש. סודותיה ומעלותיה עצומים

ונפלאים עד מאוד וחביבה לפני האל, יותר מכל הקורבנות והתפילות.

במדרש מובא: בשעה שעלה משה למרום לקבל תורה, גילה מלאך המוות, ומסר למשה את הסוד

האדיר והנורא הטמון במעשה הקטורת שבכחו לעצור את המוות מן העולם.

עוד מובא בזוהר הקדוש:

 אמר ר' שמעון בר יוחאי: גזירה עומדת וקיימת לפני הקב"ה, שכל מי שיתבונן בפרשת הקטורת

ינצל מכל דברים רעים, כשפים ופגעים. מדין רע וממוות, ולא ינזק, שלא יכול כח הדין לשלוט עליו".

ועוד:

 "אמר ר' פנחס, פעם אחת אחת הייתי מהלך בדרך ופגשתי באליהו הנביא, ובקשתי שיגיד

לי דבר טוב ומועיל לבריות. ואמר לי: גזרה גזר הקב"ה , שבשעה שמלאכים מזכירים

עוונותיו של אדם (מקטרגים עליו), ואותו אדם עוסק בפרשת הקטורת מהפכים המלאכים

עליו להזכירו רק לטוב  ומלמדים עליו זכות"

 מעלת הקטורת

מסלק את המוות ממנו ומן העולם.

ינצל מכל דינים קשים וממחלות.

מרפא החולה.

מבטל כשפים וניצל מדין גהינם.

ימצא חן וחסד בעיני כל רואיו.

מסוגלת לפרנסה ולעשירות ולא יחסר לחמו לעולם.

הקמעים מהווים כלי קיבול לכל הצרכים להם אנו משתוקקים. הם יוצרים חיבור ופעולה אנרגטית למימוש בקשותינו ורצונותינו והם כוללים צירופי שמות ("צפנים") וחותמים, שבכוחם להפעיל על הנושא אותם, את השפע האלוהי לאותו צורך לו הוא זקוק. הקמיע מחבר אותנו למקור כח, שבאמצעותו מקבלים את כל הטוב שבבריאה תוך שיפור מצבנו החומרי והרגשי. הקמיע כמקור כח בפני עצמו מוצע על "אבן" שהינה תשתית אנרגטית, כלי קיבול בעל עוצמה לכשעצמה. במהלך מסעו של יעקב אבינו בהיערכותו לתנומה חטופה בוחר להניח את ראשו על "אבן":
"ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא".
בבוקר שלמחרת ליל ההשראה של חלום "סולם יעקב" וההתגלות האלוהית, לוקח יעקב את אותה "אבן",
מציב וקובע אותה כמזבח: "ויקח את "האבן" אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראשה".
מאוחר יותר במעמד הר סיני אנו מצווים לבנות מזבח אך ורק "מאבן": "…מזבח אבנים תעשה לי".

בגילוי נומורולוגי מצאתי להאיר את עיניך לעוצמת התשתית עליו קבעתי את הקמיע "אבן".
שמו של הבורא: "יהוה" (יוד, הה, ואו, הה) = 53. "אבן" = 53.

מידע נוסף

סוג

אריח

גודל

15X15

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

Be the first to review “פרשת הקטורת – לפרנסה ועושר "שלא יחסר לחמו לעולם"”