השופר

                                   השופר

 

את קול השופר אנו פוגשים בהתגלותו של הבורא לעם ישראל לראשונה במעמד הר סיני בעת מתן תורה. וכפי שמובא בתפילת מוסף של ראש השנה:

"אתה נגלית בענן כבודך על עם קדשך לדבר עימהם… בהגלותך על הר-סיני ותשמיעם דיברות קדשך מלהבות אש, בקולות וברקים, ובקול שופר עליהם נגלית".

השופר מלווה את עם ישראל ביציאתם למלחמות.

השופר מלווה את הכרזת שנת היובל ובעת הקרבת הקרבנות במקדש, במועדים ובראשי החדשים. השופר מלווה את הכתרתם של מלכי ישראל.

את קול השופר אנו מצווים לשמוע ביום ראש השנה.

יום ראש השנה יום הדין בו נידון העולם מי לחיים מי לשובע וכו'.

כל מהות היום הזה כאשר מלך מלכי המלכים יושב על כס המשפט לדון את העולם, הוא לעורר את הרחמים ולנטרל את מידת הדין..

בקבלה מיוחסים כוחות עצומים לקול השופר, שבכוחו לבלבל את קיטרוגו של השטן ולמתק בו את הדין. השופר קרן – איל (כנגד האיל שנעקד תחת יצחק אבינו) יש בו כדי להזכיר את עקדתו של יצחק אבינו שעומדת כזכות עצומה עד לכדי:

"תריס בפני הפורענות" (ראה באתר, חלון מאמרים, סגולת אמירת פרשת "עקדת יצחק").

הזוהר הקדוש (פרשת "אמור" כ"ג) מפליג מאוד בסגולת השופר:

"ועל כן צריכים לכוון הלב והרצון בקולות אלו (של השופר) וכשחוזרים בתשובה ומסדרים את קולות השופר כראוי הכל מתוקן למעלה, ואז נמצא שמחה גדולה בכל, והקב"ה מרחם על העולם, אשרי חלקם של ישראל שיודעים להנהיג ולהמשיך את אדונם מדין לרחמים ולתקן על ידי תקיעת השופר את כל העולמות העליונים".

המקובלים מצאו תרגום נומרולוגי לשופר, שערכו הגימטרי עולה שם "אלהים" שהוא בחינת דין, ובקולות השופר אנו ממתקים את מידת הדין שבשם "אלהים"

ש = 300 "אלהים" (במילוי אותיות) אלף, למד, הי, יוד, מם, = 300

ופ = 86 = "אלהים" = 86,

ר = 200 = א, אל, אלה, אלהי, אלהים = 200

להלן תפילה קדומה ועתיקת יומין שנהגו לומר קודם תקיעת השופר מובאת בנדיבות רבה:

"יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותיי שתקרע כל המסכים המבדילים בינך ובן עמך ישראל. ולמען שמותיך הקדושים והטהורים היוצאים מן השופר תתמלא רחמים עלינו ותתנהג עמנו במידת החסד והרחמים ויעלו המלאכים הממונים על התקיעות להעלותם לפני כיסא כבודך וימליצו טוב בעדנו ותזכור לנו עקדתו של יצחק אבינו. חתום פה שטן ואל ישטין עלינו ותצילנו מכל חולי ומגפה, מרעב, ומבצורת ותבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות וגזור עלינו גזירות טובות ובשרנו בשורות טובות ישועות ונחמות.

השופר הינו סמל התקווה, החרות והגאולה:

"תקע בשופר גדול לחרותינו" קול שופרו של משיח.