המנורה

                                             המנורה                           

                            מזמור ס"ז בתהילים בצורת ה"מנורה"

                            להצלחה, לבנים, לפרנסה ולכל בקשה

"כל האומר מזמור למנצח בצורת המנורה מובטח לו שלא יארע לו כל דבר רע ויצליח בכל מעשיו וכל אויביו יפלו תחתיו"

"וזה מעשה המנורה מקשה אחת עד ירכה עד פירחה. מקשה היא, כמראה אשר הראה ה' את משה כן עשה את המנורה"

(במדבר ח'-4)

ואמרו בעלי הקבלה:

"הראה הקב"ה לדוד המלך מזמור זה ברוח הקודש כתוב באותיות ונעשה בצורת המנורה. ודוד המלך היה נושאו חרוט על מגן הקרב שלו, והיה מנצח במלחמותיו וכל אויביו היו נופלים לפניו".

ויש במזמור זה משמותיו ("צפנים") של הקב"ה והם רמוזים על כל קני המנורה, בראשם ובסופם, שמהם מקור הברכה והשפע והאורה וההצלחה.

 

"וכל האומר מזמור זה בצורת המנורה בכל יום, חשוב הוא לפני הקב"ה כאילו הדליק את המנורה בבית המקדש ומובטח לו שהוא בן העולם הבא, ולא יארע לו כל נזק, ויצליח בכל מעשיו ומועיל נגד כל שונאיו וימצא חן ושכל טוב בעיני כל רואיו"

וכשאומר את המזמור יש לכוון במילים:

"יאר פניו איתנו" – פא"י = (91) יהוה + אדני = (91).

"איתנו סלה לדעת" – סא"ל = (91). יהוה + אדני = (91).

שהם שמות וצפנים המסוגלים לפרנסה ולהצלחה בעסקים.

 

במילים: "ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו"

יש לכוון לראשי תיבות:

א, נ, י, י, א, א. = (73) שערכם הגימטרי = ל"חכמה" (73)

ובכח ה"חכמה" להנחות את האדם בדרך נכוחה, מושכלת ומוצלחת

בכל החלטה וכיוון שיבחר לעשות.

 

במילים: "ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו"

יש לכוון את אותיות סופי המילים: צ, ה, ה, ו, מ, ו = (152)

שערכם הגימטרי = ל"עין טובה" (152)

 לשמירה מעין הרע, צרות עין, ואנרגיות שליליות ולהתברך בעין טובה, עין עליונה, עין אשר לא ינום ולא ישן, עין השומרת הכול. שנאמר: "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין", "הנה עין ה' אל יראיו".

ונאמר: "בית יעקב לכו ונלכה באור ה'".