קמיע-רב-עוצמה-לרפואה-ולבריאות-2

קמיע רב עוצמה לרפואה ולבריאות

₪220.00

תיאור מוצר

 מומלץ לתלות בסמוך
למיטתו או בחדרו של החולה
ובה בעת לקרוא מזמור מא' בתהילים

" והסיר ה' ממך כל חולי
וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת,
לא ישימם בך ונתנם בכל שונאך "
(דברים ז' יב' )

"ועבדתם את ה' אלהיכם
וברך את לחמך ואת מימיך
והסירותי מחלה מקירבך"
( שמות כג' – כה )

מקורו של השם הקדוש "טפטפיה "

מסופי התיבות של הפסוק:

"הנה אנוכי שולח מלאך לפניך

לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום…."

שסך הכל ערכם הנומרולוגי = 193

"טפטפיה" = 193

השם "כוזו" הן האותיות
שאחרי שמו של הבורא : י ה ו ה
י- כ, ה -ו, ו- ז ,ה -ו.

וכשהוא נכתב במילוי אותיות
כף, ואו , זין, ואו,(כוזו) ערכו הנומרולוגי = 193

כמו"כ השם "אהיה"
מייצג את מידת התפארת
שמשם מושפע כח הרפואה.

השם "שדי" כוחו לשמירה

( מופיע גם על הצד החיצוני של קלף המזוזה )

והוא נרמז בכוחו לרפואה מהפסוק

"והיה שדי בצריך"

"צרי"– לשון תרופה לרפואה

הקמעים מהווים כלי קיבול לכל הצרכים להם אנו משתוקקים. הם יוצרים חיבור ופעולה אנרגטית למימוש בקשותינו ורצונותינו והם כוללים צירופי שמות ("צפנים") וחותמים, שבכוחם להפעיל על הנושא אותם, את השפע האלוהי לאותו צורך לו הוא זקוק. הקמיע מחבר אותנו למקור כח, שבאמצעותו מקבלים את כל הטוב שבבריאה תוך שיפור מצבנו החומרי והרגשי. הקמיע כמקור כח בפני עצמו מוצע על "אבן" שהינה תשתית אנרגטית, כלי קיבול בעל עוצמה לכשעצמה. במהלך מסעו של יעקב אבינו בהיערכותו לתנומה חטופה בוחר להניח את ראשו על "אבן":
"ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא".
בבוקר שלמחרת ליל ההשראה של חלום "סולם יעקב" וההתגלות האלוהית, לוקח יעקב את אותה "אבן",
מציב וקובע אותה כמזבח: "ויקח את "האבן" אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראשה".
מאוחר יותר במעמד הר סיני אנו מצווים לבנות מזבח אך ורק "מאבן": "…מזבח אבנים תעשה לי".

בגילוי נומורולוגי מצאתי להאיר את עיניך לעוצמת התשתית עליו קבעתי את הקמיע "אבן".
שמו של הבורא: "יהוה" (יוד, הה, ואו, הה) = 53. "אבן" = 53.

מידע נוסף

סוג

אריח

גודל

15X15