ברכת-שיר-השבח-נשמת-כל-חי-2
ברכת-שיר-השבח-נשמת-כל-חי

"נשמת כל חי" העצה הנפלאה להיוושע בכל העניינים בדוק ומנוסה לרפואה, פרנסה, זיווג, בנים, שלום בית

₪220.00

תיאור מוצר

העצה הנפלאה להיוושע בכל העניינים בדוק ומנוסה לרפואה, פרנסה, זיווג, בנים, שלום בית ועוד

מובא בשם רבי יהודה החסיד ומרן החיד"א:

שבח זה של "נשמת כל חי" הוא יקר ומעולה והוא מסוגל על כל צרה שלא תבוא, וטוב שבשעת הצרה, יקבל האדם על עצמו שאם ינצל (מאותה צרה שנקלע אליה) יאמר לאחר שיוושע ברכת שיר השבח "נשמת כל חי" ויש לאומרה בתודה, בזמרה ובנעימה. ועצה זו בדוקה ומנוסה ורבים ניצלו ונושעו על ידה.

ובשעת אמירת "נשמת כל חי" טוב להפריש מעות לצדקה ולערוך סעודת מצווה.

הערך הגימטרי של ראשי תיבות: "נשמת כל חי"    נ,כ,ח = 78.

שערכו  ג' פעמים שם הבורא "יהוה" (26)   (3X26 =78)

וגם הערך הגימטרי של  צמד המילים:   "כל חי" = 68,

שערכו עולה מספר השמות": "אהיה ,יהוה ,אהיה" (68) וגם ערך גימטרי של "חיים" (68).

הקמעים מהווים כלי קיבול לכל הצרכים להם אנו משתוקקים. הם יוצרים חיבור ופעולה אנרגטית למימוש בקשותינו ורצונותינו והם כוללים צירופי שמות ("צפנים") וחותמים, שבכוחם להפעיל על הנושא אותם, את השפע האלוהי לאותו צורך לו הוא זקוק. הקמיע מחבר אותנו למקור כח, שבאמצעותו מקבלים את כל הטוב שבבריאה תוך שיפור מצבנו החומרי והרגשי. הקמיע כמקור כח בפני עצמו מוצע על "אבן" שהינה תשתית אנרגטית, כלי קיבול בעל עוצמה לכשעצמה. במהלך מסעו של יעקב אבינו בהיערכותו לתנומה חטופה בוחר להניח את ראשו על "אבן":
"ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא".
בבוקר שלמחרת ליל ההשראה של חלום "סולם יעקב" וההתגלות האלוהית, לוקח יעקב את אותה "אבן",
מציב וקובע אותה כמזבח: "ויקח את "האבן" אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראשה".
מאוחר יותר במעמד הר סיני אנו מצווים לבנות מזבח אך ורק "מאבן": "…מזבח אבנים תעשה לי".

בגילוי נומורולוגי מצאתי להאיר את עיניך לעוצמת התשתית עליו קבעתי את הקמיע "אבן".
שמו של הבורא: "יהוה" (יוד, הה, ואו, הה) = 53. "אבן" = 53.

מידע נוסף

סוג

אריח

גודל

15×15